کمپین 10 میلیون تومانی کاربران برتر ویژه سال تحویل (بدون قرعه کشی)

چه کسانی برنده این 10 میلیون تومان خواهد شد؟

5 کاربر برتر ما در شب سال تحویل 10 میلیون تومان شارژ کیف پول خواهند گرفت.

در صورتی که شما در لیست کاربران برتر ما باشید به ازای رتبه تان بدون قرعه کشی برنده این جایزه فوق العاده خواهید شد


جوایز به ترتیب زیر به کیف پول شما ارسال خواهد شد:

  • نفر اول لیست کاربران برتر 3 میلیون تومان
  • نفر دوم لیست 2.5 میلیون تومان
  • نفر سوم لیست 2 میلیون تومان
  • نفر چهارم لیست 1.5 میلیون تومان
  • نفر پنج لیست 1 میلیون تومان

برای مشاهده کاربران برتر میتوانید به قسمت پروفایل برنامه مراجعه کنید

برندگان هدیه 10 میلیون تومانی تا این لحظه

1 شانس

با هر 50000 هزار تومن خرید

در هر روز با 50000 هزار تومن خرید 1 شانس به شانس خود اضافه کنید و شانس برنده شدن را بالا ببرید

2 شانس

با هر 100000 هزار تومن خرید

در هر روز با 100000 هزار تومن خرید 2 شانس به شانس خود اضافه کنید و شانس برنده شدن را بالا ببرید

3 شانس

با هر 150000 هزار تومن خرید

در هر روز با 150000 هزار تومن خرید 3 شانس به شانس خود اضافه کنید و شانس برنده شدن را بالا ببرید

4 شانس

با هر 190000 هزار تومن خرید

در هر روز با 190000 هزار تومن خرید 4 شانس به شانس خود اضافه کنید و شانس برنده شدن را بالا ببرید

5 شانس

با هر 270000 هزار تومن خرید

در هر روز با 270000 هزار تومن خرید 5 شانس به شانس خود اضافه کنید و شانس برنده شدن را بالا ببرید

6 شانس

با هر 900000 هزار تومن خرید

در هر روز با 900000 هزار تومن خرید 6 شانس به شانس خود اضافه کنید و شانس برنده شدن را بالا ببرید

نمایش رتبه کاربری شما

برای مشاهده رتبه خود،روی دکمه "نمایش رتبه من" کلیک کنید