تکمیل فرم ثبت نام

قوانین مسابقه

حتما باید با پیج فعال خود تمام افرادی که در پیج ما فالو شده ان را فالو کرده باشید. در صورتی که تمام افرا را فالو نکنید در مسابقه شرکت داده نخواهید شد.